Náš program

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte:
Podívejte se na krátká  videa  z některých našich aktivit.

Sportovní 

  • tenis, lyžování, plavání, turistika a sporty v přírodě, pohybové hry, tanec, jóga, jízda na koni atd.

postavička tenistyDěti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům. Každý den s dětmi provozujeme nějaký sportík, stavíme opičí dráhy,  cvičíme jógu, jednou týdně chodíme na tenis a plavání, máme čumbu-taneční kroužek, v zimních měsících chodíme bruslit a jednou ročně vyrážíme na tři dny na hory. Výuku lyžování pro nás zajišťují zkušení lektoři v Olešnici a výuku plavání Plavání Katka na Kraví Hoře.

Jazykové

  • angličtina

postavička angličtinářkyDěti se s angličtinou setkávají a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuku vedeme hravou formou tak, aby oslovila předškoláky ale i mladší děti. Součástí výuky jsou i anglické písně, v  dokumentech  naleznete odkaz na jejich videa.

Kreativní

  • malování, keramika, modelování, tvořivý svět

postavička malířeDěti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky a tisk, keramika. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Pracujeme s klasickými výtvarnými materiály, ale i s netradičními, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál. Tvoříme, malujeme, stříháme a lepíme každý den. Jednou měsíčně pak máme keramický kroužek.

Hudební

  • zpěv, hra na hudební nástroje

postavička zpěvačkyAktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjíme tím cit a fantazii. Jednou týdně učíme předškoláčky hrát na koncovku. Koncovka je jednoduchá bezdírová píšťala a při hře na ni děti rozvíjí správné dýchání a učí se improvizaci. Koncovky nám vyrobil Marek Gonda www.fujarka.cz

Přírodovědné

  • poznávání přírody, základy meteorologie

postavička přírodovědceSnažíme se poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Jednou týdně máme přírodovědný kroužek, ve kterém přinášíme dětem pohledy na věci kolem nás.

Ekologická a multikulturní výchova

  • ochrana životního prostředí, poznávání odlišných kultur

postavičky multikultiMetodami projektové výuky se snažíme pozitivně ovlivnit myšlení a hodnotové vnímání dětí. Jsme členem jihomoravské sítě Mrkvička, která sdružuje mateřské školy se zájmem o ekologickou výchovu. Certifikat Mrkvicka.jpg (310,1 kB) Pravidelně s dětmi čistíme les a nadaleký potůček od odpadků.

Dramatická a kulturní výchova

  • hra v roli, improvizace, rozvoj komunikace, návštěva filmového klubu a divadla

postavička filmařePropojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztah mezi dětmi. Každý pátek dopoledne hrajeme s dětmi divadlo, i když se dá spíše říct, že při každé možné příležitosti děti hrají divadlo neboť je to jedna z nejoblídenějších aktivit.

Péči o rostlinstvo

  • zahradničení

postavička zahradniceUčíme se s dětmi, jak se pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu atd.). V létě vyrábíme různé sirupy z bylinek, na podzim pak moštujeme jablíčka z naší zahrádky.

Lesní mateřská školka

postavička lesníkaProstřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou. Jsme s dětmi každý den v lese. Vstup do lesa je přímo z naší školkové zahrady. Hrajeme s dětmi hry, chodíme na procházky či stavíme domečky pro skřítky. Dětem se tak přirozeně rozvíjí hrubá motorika a vztah k přírodě.

Pečení pro děti

postavička pekařeUčíme děti toleranci a potřebě pomáhat jiným lidem. Prostřednictvím projektu
Pečení pro děti se snažíme, aby se děti postupně učily nebýt lhostejní a snažit se pomáhat dětem, které pomoc potřebují (nemocné, postižené či jinak znevýhodněné).

Předškolní průprava

postavičky předškolákůKaždý den od 13:30 do 14:00 máme s dětmi předškolní průpravu. Při práci s dětmi předškolního věku využíváme znalostí z knih Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové Diagnostika dítěte předškolního věku a Školní zralost. Při každodenní předškolní průpravě používáme velmi kvalitně zpracované a dětmi oblíbené pracovní sešity Jiřiny Bednářové Na návštěvě u malíře, Počítání soba Boba, Rozvoj zrakového vnímání a Mezi námi předškoláky.

Letní příměstské tábory

postavičky holky a kluka na prázdnináchNaše mateřská škola má otevřeno celé prázdniny, každý všední den od
7:30 do 16:30. Každý týden máme pro děti nachystaná nová dobrodružství. Více o letní školce 2021 najdete v   letáku  . Využíváme zázemí naší školky, ale pokud to počasí dovolí, jsme s dětmi během prázdnin co nejvíce v přilehlém lese nebo na zahradě.


ORIENTAČNÍ PLÁN DENNÍCH AKTIVIT

Hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30-9:00

příchod  dětí, volná hra logopedie

příchod dětí, volná hra, příchod dětí, volná hra příchod dětí,
volná hra
příchod dětí, volná hra
9:00-9:15 jóga, logopedie probouzení skřítka Stromíka hrajeme si na školu probouzení skřítka Stromíka hrajeme divadlo
9:15-9:30 jóga, logopedie komunitní kolečko hrajeme si na školu zpěv, hra na hudební nástroje hrajeme divadlo
9:30 svačina svačina svačina svačina svačina
10:00-10:30 angličtina

plavání (bruslení)
pobyt venku

angličtina, předškoláci  hra na koncovku tenis/pohybové hry angličtina
10:30-12:00 pobyt venku

plavání
(bruslení)
pobyt venku

pobyt venku tenis/pohybové hry pobyt venku
12:00-13:00 oběd oběd oběd oběd oběd
13:30-14:30 relaxace, tiché aktivity relaxace,       tiché aktivity relaxace, tiché aktivity relaxace, tiché aktivity relaxace, tiché aktivity
14:30-15:00 tvořivý svět,
volná hra
volná hra logochima
volná hra
vědecký kroužek pečení
15:00 svačina svačina svačina svačina svačina
15:30-16:30 tanec, pobyt venku tvořivý svět, volná hra tvořivý svět pobyt venku tvořivý svět, pobyt venku volný hra, pobyt venku
16:30-17:30 volná hra volná hra volná hra volná hra volná hra

Individuální lekce logopedie probíhají v pondělí dopoledne.

Příprava pro předškoláky probíhá denně od 13:30 do 14:00.

Každou středu se učí předškoláci hrát na koncovku, procvičují na ní správné dýchání a učí se improvizaci.


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


Leták s programem letních táborů v Malém stromě 2023

Odkaz na fotky s Ostrovu pokldů

Odkaz na fotky z táboru Harry Potter

Odkaz na fotky z táboru Cesta do pravěku

Odkaz na fotky z táboru Záhada hlavolamu

Odkaz na fotky z táboru Kolem světa s holubem Emilem

Odkaz na filmový tábor

Odkaz na fotky z táboru Superhrdinové zasahují

Odkaz na fotky z různých aktivit v Malém stromě

Znak EU a MŠMT


www.malystrom.cz