Šablony

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony II., v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Malý strom

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016001

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu jsou tyto aktivity:

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ MALÝ STROM je spolufinancován  Evropskou unií .

Znak EU a MŠMT

 

 


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


Leták na letní příměstské tábory v Malém stromě 2021

Betlém a odkaz na webové stránky prodejce

Odkaz na fotky z Mikuláše

Odkaz na fotky ze zimních radovánek

Odkaz na fotky z vítání adventního času v mš Malý strom

Odkaz na fotky z afro bubnování s Jirkou Boudou

Odkaz na fotky z podzimních aktivit

Odkaz na fotky z jógy

Odkaz na fotky z aktivit v přírodě ve školce Malý strom

Odkaz na fotky z výtvarky v MŠ Malý strom

Znak EU a MŠMT


www.malystrom.cz