Šablony

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony II., v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Malý strom

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016001

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu jsou tyto aktivity:

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ MALÝ STROM je spolufinancován  Evropskou unií .

Znak EU a MŠMT

 

 


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


Odkaz na fotky z angličtiny

Odkaz na fotky z podzimních radovánek - mlácení obilí

Odkaz na fotky z tábora Lesní olympijské hry

Odkaz na fotky z Ledového království z letního příměstského tábora

Odkaz na fotky z příměstského tábora Rytíři Červeného draka v MŠ Malý strom

Odkaz na fotky ze Strážců lesa příměstského tábora v Malém stromě

Odkaz na fotky z příměšťáku Harry Potter

Odkaz na fotky ze Zakletého lesa čaroděje Černovouse

Odkaz na fotky z Jak vycvičit draka

Odkaz na videa loupežníka Lopatky

Znak EU a MŠMT


www.malystrom.cz