Šablony

Současně realizované projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony III., v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační prog ram Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropsko u unií.

Název projektu: Personální podpora pro MŠ Malý strom III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022636

 

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu je:

Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unieEvropské strukturální a investiční fondyOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt Personální podpora pro MŠ Malý strom III je spolufinancován Evrops kou unií.

Znak EU a MŠMT

 

Dříve realizované projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Malý strom je realizátorem projektu Šablony II., v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ Malý strom

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016001

Detaily projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Cílem našeho projektu jsou tyto aktivity:

1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Personální podpora MŠ – školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout naší mateřské škole dočasnou personální podporu – školního asistenta. Tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odkazy: Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ MŠ MALÝ STROM je spolufinancován  Evropskou unií .

Znak EU a MŠMT

 

 


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


Leták s programem letních táborů v Malém stromě 2023

Odkaz na fotky s Ostrovu pokldů

Odkaz na fotky z táboru Harry Potter

Odkaz na fotky z táboru Cesta do pravěku

Odkaz na fotky z táboru Záhada hlavolamu

Odkaz na fotky z táboru Kolem světa s holubem Emilem

Odkaz na filmový tábor

Odkaz na fotky z táboru Superhrdinové zasahují

Odkaz na fotky z různých aktivit v Malém stromě

Znak EU a MŠMT


www.malystrom.cz