Předškolní průprava

Každý den od 13:30 do 14:00 máme s dětmi předškolní průpravu. Při práci s dětmi předškolního věku využíváme znalostí z knih Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové Diagnostika dítěte předškolního věku a Školní zralost. Při každodenní předškolní průpravě používáme velmi kvalitně zpracované a dětmi oblíbené pracovní sešity Jiřiny Bednářové Na návštěvě u malíře, Počítání soba Boba, Rozvoj zrakového vnímání a Mezi námi předškoláky. Při předškolní průpravě se zaměřujeme na všestranný rozvoj následujících oblastí:

  • motoriky a grafomoriky
  • zrakového vnímání a paměti
  • vnímání prostoru
  • vnímání času
  • základních matematických představ
  • řeči (myšlení)
  • sociálních dovedností
  • sebeobsluhy (samostatnosti) a
  • hry

 

Používaná literatura

 

Mezi námi předškolákyMezi námi předškoláky
Jiřina Bednářová

Knížka se zaměřuje na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a základních matematických představ. Publíkace obsahuje pracovní listy vytvářející ucelený systém předškolní průpravy pro děti ve věku 5 až 7 let. Všechny publikace si můžete zakoupit na internetových stránkách nakladatelství Cpress.

Mezi námi pastelkamiMezi námi pastelkami 1. díl
Jiřina Bednářová

První díl grafomotoriky nazvaný Mezi námi pastelkami je určen zejména tří- až pětiletým dětem. Proč se zabývat grafomotorikou, která se snad týká zejména psaní? Abychom se dověděli, jak je to s kresbou a psaním, jak se tato část jemné motoriky a také psychické funkce potřebné při kreslení a psaní vyvíjejí.

Co si tužky povídalyCo si tužky povídaly 2. díl
Jiřina Bednářová

Po prvním dílu grafomotorických cvičení nazvaném Mezi námi pastelkami je tu díl druhý – Co si tužky povídaly. Cvičení výtvarně realizoval a půvabným ilustracemi knížku opět vybavil Richard Šmarda. Tento díl, jak autorka upozorňuje, je určen především čtyř- až šestiletým dětem. Vše, co potřebujeme o dětské kresbě a také psaní vědět, jak se tyto dovednosti vyvíjejí, jak dítě podporovat a vést je, jak pomoci dítěti, které nemá chuť kreslit. Některé z dětí, kterým kreslení moc nešlo, získaly odvahu a chuť do práce v prvním dílu s průvodkyněmi cvičením pastelkami Boženkou a Máňou, a budou jistě s chutí pokračovat ve složitějších cvičeních. U pana architekta Cihličky se naučily rýsovat čáry a tvary, které náš malý kreslíř využije ve škole v počátcích psaní. Hravý příběh pastelek, tužek, zvířátek i dětí vede dítě pomocí vodorovných, svislých i šikmých čar, obloučků, spirál, kružnic, elips a dalších tvarů k vytváření obrázků.

 

Na návštěvě u malířeNa návštěvě u malíře 3. díl
Jiřina Bednářová

V nové publikaci Jiřiny Bednářové, která je volným pokračováním dvou předchozích, Mezi námi pastelkami a Co si tužky povídaly. Nyní se s grafomotorickými cvičeními obrací k předškolákům a začínajícím školákům, 5 až 7-letým dětemNyní tedy máme před sebou pomocníka, který provede nás a naše dítě začátky psaní. Pomůže uvolnit dětskou ruku a hravou, příjemnou formou nás povede metodicky správnou cestou při ovládnutí všech základních tahů písmen. Autorka s podporou svého osvědčeného spolupracovníka malíře a ilustrátora Richarda Šmardy si děti jistě získá příběhem pastelek Boženky a Máni a jejich kamarádek tužek, ty už děti znají z předchozích dílů, a nově i chlapce Adámka, kteří jsou nyní na návštěvě u malíře Augustina. Dítě tedy s Adámkem zvládá tvary od nejjednodušších ke složitým a vytváří si pěkné vlastní obrázky.

 

Počítání soba BobaPočítání soba Boba 1., 2. a 3. díl
Jiřina Bednářová

Publikace Počítání soba Boba má tři díly rozdělené podle věku dítěte. Dítě se v nich neučí jen počítat, ale učí se vytvářet vztahy mezi čísly. Má za úkol porovnávat prvky podle velikosti, přiřazovat obrázky podle určitého vztahu, analyzovat číslo, doplňovat ho, vytvářet skupiny, které později opět restrukturalizuje. Takový poznávací přístup k učení, v odborné literatuře se mluví o kognitivním přístupu, je rozvíjen odborníky v pedagogické psychologii již od 80. let minulého století. Smyslem této práce je, aby se dítě naučilo matematicky myslet. Nemá tedy jen umět mechanicky počítat. Matematika se nemá učit pamětně, memorováním. Každé matematické operaci, sečítání, odčítání, násobení a dělení, má dítě rozumět. Má vědět, jaký je význam takové operace, kdy ji využije, jaké jsou mezi jednotlivými operacemi vztahy. Dítě má vědět, proč se jednotlivým příkladům učí.

 

Rozvoj zrakového vnímáníRozvoj zrakového vnímání 1., 2. a 3. díl
Jiřina Bednářová

Kniha je určena dětem ve věku 5 až 7 let, předchází 1. díl pro děti ve věku 3 až 5 let a 2. díl určený dětem ve věku 4 až 6 let, tedy předškolákům.V 3. díle určeném dětem ve věku 5 až 7 let, tedy před nástupem do školy nebo prvňáčkům, krtek Barbora pomáhá objevovat poklad. O jaký poklad jde, to se dozvíme až na konci knížky. Objevování pokladů není vždy snadné, může však být lákavé a zajímavé. Jistě mi dáte za pravdu, že pro nás, kteří máme to štěstí, že vidíme, je zrakové vnímání důležitou cestou k poznání, objevování. Někdy si však neuvědomujeme, že vidět neznamená vždy vidět správně, přesně, umět rozlišit přesně tvary, velikost různých předmětů, správně vnímat, co se kolem nás děje. Tato schopnost se u člověka vyvíjí postupně od narození a vlastně celý život. Víme, že v některých profesích je přesnost zrakového vnímání naprostou nezbytností.
 
 
 
 

 

 

 


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


Leták s programem letních táborů v Malém stromě 2023

Odkaz na fotky s Ostrovu pokldů

Odkaz na fotky z táboru Harry Potter

Odkaz na fotky z táboru Cesta do pravěku

Odkaz na fotky z táboru Záhada hlavolamu

Odkaz na fotky z táboru Kolem světa s holubem Emilem

Odkaz na filmový tábor

Odkaz na fotky z táboru Superhrdinové zasahují

Odkaz na fotky z různých aktivit v Malém stromě

Znak EU a MŠMT


www.malystrom.cz