Náš program

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte:
Podívejte se na krátká  videa  z některých našich aktivit.

Sportovní 

  • tenis, lyžování, plavání, turistika a sporty v přírodě, pohybové hry, tanec, jóga, jízda na koni atd.

postavička tenistyDěti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům. Každý den s dětmi provozujeme nějaký sportík, stavíme opičí dráhy,  cvičíme jógu, jednou týdně chodíme na tenis a plavání, máme čumbu-taneční kroužek, v zimních měsících chodíme bruslit a jednou ročně vyrážíme na tři dny na hory. Výuku lyžování pro nás zajišťuje Tygří školka v Olešnici a výuku plavání Plavání Katka na Kraví Hoře.

Jazykové

  • angličtina

postavička angličtinářkyDěti se s angličtinou setkávají a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuku vedeme hravou formou tak, aby oslovila předškoláky ale i mladší děti. Součástí výuky jsou i anglické písně, v  dokumentech  naleznete odkaz na jejich videa.

Kreativní

  • malování, keramika, modelování, tvořivý svět

postavička malířeDěti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky a tisk, keramika. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Pracujeme s klasickými výtvarnými materiály, ale i s netradičními, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál. Tvoříme, malujeme, stříháme a lepíme každý den. Jednou měsíčně pak máme keramický kroužek.

Hudební

  • zpěv, hra na hudební nástroje

postavička zpěvačkyAktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjíme tím cit a fantazii. Jednou týdně učíme předškoláčky hrát na koncovku. Koncovka je jednoduchá bezdírová píšťala a při hře na ni děti rozvíjí správné dýchání a učí se improvizaci. Koncovky nám vyrobil Marek Gonda www.fujarka.cz

Přírodovědné

  • poznávání přírody, základy meteorologie

postavička přírodovědceSnažíme se poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Jednou týdně máme přírodovědný kroužek, ve kterém přinášíme dětem pohledy na věci kolem nás.

Ekologická a multikulturní výchova

  • ochrana životního prostředí, poznávání odlišných kultur

postavičky multikultiMetodami projektové výuky se snažíme pozitivně ovlivnit myšlení a hodnotové vnímání dětí. Jsme členem jihomoravské sítě Mrkvička, která sdružuje mateřské školy se zájmem o ekologickou výchovu. Certifikat Mrkvicka.jpg (310,1 kB) Pravidelně s dětmi čistíme les a nadaleký potůček od odpadků.

Dramatická a kulturní výchova

  • hra v roli, improvizace, rozvoj komunikace, návštěva filmového klubu a divadla

postavička filmařePropojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztah mezi dětmi. Každý pátek dopoledne hrajeme s dětmi divadlo, i když se dá spíše říct, že při každé možné příležitosti děti hrají divadlo neboť je to jedna z nejoblídenějších aktivit.

Péči o rostlinstvo

  • zahradničení

postavička zahradniceUčíme se s dětmi, jak se pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu atd.). V létě vyrábíme různé sirupy z bylinek, na podzim pak moštujeme jablíčka z naší zahrádky.

Lesní mateřská školka

postavička lesníkaProstřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou. Jsme s dětmi každý den v lese. Vstup do lesa je přímo z naší školkové zahrady. Hrajeme s dětmi hry, chodíme na procházky či stavíme domečky pro skřítky. Dětem se tak přirozeně rozvíjí hrubá motorika a vztah k přírodě.

Pečení pro děti

postavička pekařeUčíme děti toleranci a potřebě pomáhat jiným lidem. Prostřednictvím projektu
Pečení pro děti se snažíme, aby se děti postupně učily nebýt lhostejní a snažit se pomáhat dětem, které pomoc potřebují (nemocné, postižené či jinak znevýhodněné).

Předškolní průprava

postavičky předškolákůKaždý den od 13:30 do 14:00 máme s dětmi předškolní průpravu. Při práci s dětmi předškolního věku využíváme znalostí z knih Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové Diagnostika dítěte předškolního věku a Školní zralost. Při každodenní předškolní průpravě používáme velmi kvalitně zpracované a dětmi oblíbené pracovní sešity Jiřiny Bednářové Na návštěvě u malíře, Počítání soba Boba, Rozvoj zrakového vnímání a Mezi námi předškoláky.

Letní prázdninová školka

postavičky holky a kluka na prázdnináchNaše mateřská škola má otevřeno celé prázdniny, každý všední den od
7: 30 do 17: 30. Každý týden máme pro děti nachystaná nová dobrodružství. Více o letní školce 2014 najdete v   letáku  . Využíváme zázemí naší školky, ale pokud to počasí dovolí, jsme s dětmi během prázdnin co nejvíce v přilehlém lese nebo na zahradě.


ORIENTAČNÍ PLÁN DENNÍCH AKTIVIT

Hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30-9:00

příchod  dětí, volná hra logopedie

příchod dětí, volná hra, příchod dětí, volná hra příchod dětí,
volná hra
příchod dětí, volná hra
9:00-9:15 komunitní kolečko, logopedie probouzení skřítka Stromíka hrajeme si na školu probouzení skřítka Stromíka hrajeme divadlo
9:15-9:30 pohybové hry jóga hrajeme si na školu zpěv, hra na hudební nástroje hrajeme divadlo
9:30 svačina svačina svačina svačina svačina
10:00-10:30 angličtina, předškoláci  hra na koncovku

plavání (bruslení)
pobyt venku

angličtina tenis/pohybové hry angličtina
10:30-12:00 pobyt venku

plavání
(bruslení)
pobyt venku

pobyt venku tenis/pohybové hry pobyt venku
12:00-13:00 oběd oběd oběd oběd oběd
13:30-14:30 relaxace, tiché aktivity relaxace,       tiché aktivity relaxace, tiché aktivity relaxace, tiché aktivity relaxace, tiché aktivity
14:30-15:00 tvořivý svět,
volná hra
volná hra logochima
volná hra
vědecký kroužek pečení
15:00 svačina svačina svačina svačina svačina
15:30-16:30 tanec, pobyt venku tvořivý svět, volná hra tvořivý svět pobyt venku tvořivý svět, pobyt venku volný hra, pobyt venku
16:30-17:30 volná hra volná hra volná hra volná hra volná hra

Lekce logopedie probíhají v pondělí dopoledne.

Příprava pro předškoláky probíhá denně od 13:30 do 14:00.

Každé pondělí se učí předškoláci hrát na koncovku, procvičují na ní správné dýchání a učí se improvizaci.


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


 

Odkaz na fotky z tábora Vinetou náčelník Apačů

Odkaz na Ledové království

Odkaz na výlet na Macochu s předškoláky

Odkaz na výlet do Medlánek ke Dni dětí

Odkaz na pasování předškoláků

Odkaz na výlet na Jezírko na Mravencovo desatero

Odkaz na čištění potůčku

Odkaz na výlet do Vida centrum

Odkaz na Canisterapii ve školce

Velikonoce - vynášení Moreny

Banner knihy Jak přežít v kostce
logo Společně pro Brno Nadace Veronica


www.malystrom.cz