Náš tým

Markéta Přibylová - ředitelka

teta MakaV roce 2004 absolvovala Fakultu sportovních studií a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství tělesné a občanské výchovy pro střední školy. Nyní studuje obor předškolní a mimoškolní pedagogika pro učitele mateřské školy. Během stipendijní výměny pracovala v centru volného času pro děti a mládež v německém Greifswaldu. Posléze prohlubovala své znalosti anglického jazyka cestováním a prací na Novém Zélandu. Zásadní pracovní zkušeností v oblasti předškolní výchovy byla její roční praxe v mateřské školce Giraffe v Irské republice. Kromě každodenní péče o děti zastávala pozici „Curriculum representative“ (osoba zodpovědná za tvorbu, implementaci a supervizi osnov). Organizuje v Brně řadu akcí pro děti např. Pečení pro děti, Medvídka pro Tibet, Dětský den v Lužánkách, Tibetskou alternativní olympijádu atd. Od roku 2009 pracuje v MŠ Malý strom.

Absolvované akreditované kurzy MŠMT:
Respektovat a být respektován I. a II.
Respektovat a být respektován (vytváření pravidel, komunitní kruh, kooperativní výuka)
Školní zralost
Diagnostika dětí předškolního věku
Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti

Inspirace hravou tělesnou výchovou
Metodika cvičení rodičů s dětmi
První pomoci od A-Z
Konference o ekologické výchově v MŠ


Katka Kobosilová

teta KáčaV roce 2005 absolvovala Ekonomickou fakultu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor manažer-ekonom se specializací na evropská studia v anglickém jazyce. Kromě řady zahraničních stáží (Kanada, USA, VB, Irsko, Finsko atd.), strávila rok v rodině ve Velké Británii, kde se starala o dvě děti. Od roku 2006 do 2009 pracovala na vzdělávacím projektu Masarykovy univerzity Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů. V současné době spoluorganizuje akce Pečení pro děti, Medvídek pro Tibet apod. Od roku 2009 pracuje v MŠ Malý strom.
Absolvované akreditované kurzy MŠMT:
Respektovat a být respektován
Respektovat a být respektován (vytváření pravidel, komunitní kruh, kooperativní výuka)
Diagnostika dětí předškolního věku
Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti
Školní zralost
Příroda jako velká učebna
Inspirace hravou tělesnou výchovou

Metodika výuky AJ v mateřské škole
Pohádkový rok pro nejmenší
První pomoci od A-Z

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků MŠ v oblasti pohybové propedeutiky a osobního rozvoje.


Bára Kobosilová

Bára KobosilováV roce 2005 absolvovala Ekonomickou fakultu Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor manažersko-ekonomický. Mimo svůj obor studuje zásady správné výživy, alternativní medicíny, účastní se pohybových kurzů apod. Po narození své dcery (2008) se intenzivně vzdělává v oblasti tvořivé a pohybové péče o děti. Od roku 2009 pracuje v MŠ Malý strom.
Absolvované akreditované kurzy MŠMT:
Inspirace hravou tělesnou výchovou
Metodika cvičení rodičů s dětmi I a II
První pomoci od A-Z
Mensa NTC Learning I. - metodický projekt pracující se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání kognitivních schopností u dětí předškolního věku.

Sylva Vespalcová

teta SylvaVystudovala ZSVOŠU (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění), obor činoherní herectví. Pak působila 7 let jako herečka v divadle Polárka. Vystudovala magisterský obor logopedie - surdopedie na Katedře speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. V současné době šťastně koření v  Malém stromu. Je také spoluautorka knihy hlášek dětí z Malého stromu Jak přežít v kostce.
Absolvované akreditované kurzy MŠMT:
Respektovat a být respektován
Diagnostika dítěte předškolního věku
Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti
Environmentální výuka v praxi
Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků MŠ v oblasti pohybové propedeutiky a osobního rozvoje.

Jitka Pavlíčková

fotka Jitky Pavlíčkové - tety z MŠ Malý stromVystudovala SPgŠ v Boskovicích a sociální pedagogiku na PdF MU. Po maturitě krátce působila v divadle Polárka. Pracovala také jako vychovtelka s nemocnými dětmi na onkologii a interně v nemocnici u sv.Anny a jako terénní pečovatelka v oblasti domácí péče o seniory. Působila v klasické a waldorfské MŠ. Absolvovala semináře waldorfské pedagogiky v Příbrami a Praze a praxi v holandské MŠ. Semináře:
Prožitkový „Návrat k sobě“,
Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku (Mgr.Henrieta Hornáčková)

Líbí se jí citát R. Fulghuma: „Všechno, co doopravdy potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole :)

Martina Gebauer Holubová

Martina Gebauer HolubováV roce 2012 absolvovala Filozofickou fakultu magisterský obor Sociální pedagogika a poradenství a v roce 2014 na téže fakultě absolvovala obor Učitelství pedagogiky pro SŠ. Svou práci s dětmi započala pravidelným hlídáním dětí ve dvou rodinách, navázala prací s dětmi v dětské skupině v KVOP a poté přešla k práci s dětmi ve Waldorfské mateřské škole. Láskyplná, respektující, radostná a otevřená náruč je tím pravým receptem pro každé dítě. V současné době Martina nastoupila na mateřskou dovolenou.
Absolvované akreditované kurzy MŠMT:
Kontakt dětí s přírodou
Tvoření a práce s hlínou
Dřevěné tvoření a hraní
Vesele si tvoříme a přírodu šetříme
Konference k environmentální výchově v MŠ – Co dokáže půda
Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy
Sláma je tu s náma

Lucie Kanská

teta LuckaV roce 2000 absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogiku, obor psychopedie-oftalopedie. Po ukončení studia rok pracovala jako učitelka v Mateřské škole pro nevidomé a slabozraké v Brně na Hlinkách. Od roku 2001 pracuje jako učitelka na Základní škole Sekaninova. Od střední školy pracovala jako vedoucí v dětských táborech. V současné době pomáhá při organizaci veřejné sbírky Pečení pro děti, spoluorganizovala akce jako např. Panenky pro Unicef, Medvídek pro Tibet atd.

Hanka Sušilová

HančaV roce 1999 ukončila Dívčí katolickou školu se zaměřením na charitativní služby. Poté působila jako pomocnice u dětí a v kuchyni mateřské školy a jako dobrovolný animátor v Salesiánském středisku mládeže. V Malém stromu Hanka pomáhá s čím je potřeba, uklízí, chystá svačiny, obědy atd. Kromě pomoci v mateřské školce je Hanka vždy po ruce při organizaci naší veřejné sbírky Pečení pro děti.


Kontakt

Provozovna Mateřské školy Malý strom, s.r.o.

Žilkova 40a
Brno-Řečkovice
621 00


+420 608 05 08 06


 

Odkaz na Ledové království

Odkaz na výlet na Macochu s předškoláky

Odkaz na výlet do Medlánek ke Dni dětí

Odkaz na pasování předškoláků

Odkaz na výlet na Jezírko na Mravencovo desatero

Odkaz na čištění potůčku

Odkaz na výlet do Vida centrum

Odkaz na Canisterapii ve školce

Velikonoce - vynášení Moreny

Banner knihy Jak přežít v kostce
logo Společně pro Brno Nadace Veronica


www.malystrom.cz